Lista actelor normative iniţiate de MMJS
|

 

LEGISLAȚIA MUNCII

 

1.Legea nr. 189/18.07.2018

privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi                                         (M.O. nr. 639/23.07.2018)

 

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.Ordin nr. 1.151/09.03.2018 al ministrului muncii şi justiției sociale și nr. 4.115/09.07.2018 al ministrului educaţiei naţionale

privind Lista specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare                           (M.O. nr. 594/12.07.2018)

2.Ordin nr. 1.635/07.05.2018 al ministrului muncii şi justiției sociale şi nr. 342/11.05.2018 al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere                                (M.O. nr. 566/05.07.2018)

 3.Ordonanța de urgență nr. 60/05.07.2018

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă

(M.O. nr. 577/09.07.2018)

 4.Legea nr. 176/17.07.2018

privind internshipul                           (M.O. nr. 626/19.07.2018)

 

 

ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

 

1.Ordin nr. 2424/27.06.2018 al ministrului finanțelor publice și nr. 1.723/29.05.2018 al ministrului muncii și justiției sociale

privind aprobarea Procedurii de transmitere de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice                                 (M.O. nr. 579/09.07.2018)

2.Legea nr. 177/17.07.2018

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale       (M.O. nr. 628/19.07.2018)

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Ordin nr. 1.680/17.05.2018 al ministrului muncii şi justiției sociale

pentru aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" şi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi"

(M.O. nr. 583/10.07.2018)

2.Ordin nr. 1.690/21.05.2018 al ministrului muncii şi justiției sociale

pentru aprobarea Procedurii de monitorizare şi control al activităţii asistentului personal profesionist                                       (M.O. nr. 586/11.07.2018)

3.Ordin nr. 1.691/21.05.2018 al ministrului muncii şi justiției sociale

pentru aprobarea modelului atestatului de asistent personal profesionist                   (M.O. nr. 600/13.07.2018)

4.Hotărârea nr. 480/05.07.2018

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea familiilor afectate de inundaţiile din perioada iunie - iulie 2018                                       (M.O. nr. 569/05.07.2018)

5.Hotărârea nr. 513/12.07.2018

privind recunoaşterea Asociaţiei "Telefonul Copilului" ca fiind de utilitate publică

(M.O. nr. 607/16.07.2018)

6.Hotărârea nr. 536/17.07.2018

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă                              (M.O. nr. 616/18.07.2018)

 

 

PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

 

1.Ordonanța de urgență nr. 69/17.07.2018

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap                               (M.O. nr. 625/19.07.2018)  

 

 

EGALITATE DE ȘANSE

 

1.Legea nr. 174/13.07.2018

privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

(M.O. nr. 618/18.07.2018)

2.Legea nr. 178/17.07.2018

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi                               (M.O. nr. 627/19.07.2018)

 

 

ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1.Hotărârea nr. 469/28.06.2018

privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş în administrarea Inspecţiei Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş                           (M.O. nr. 562/04.07.2018)