Lista actelor normative iniţiate de MMJS
Joi May 23, 2019
|

 

LEGISLAȚIA MUNCII

 

1.Hotărârea nr. 595/02.08.2018

privind stabilirea zilelor de 16 şi 17 august 2018 ca zile libere                       (M.O. nr. 687/07.08.2018)

 

 

SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 

1.Ordin nr. 1.884/05.07.2018 al ministrului muncii şi justiţiei sociale

privind avizarea spaţiilor destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie

(M.O. nr. 740/28.08.2018)

2.Hotărârea nr. 584/02.08.2018

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici                                 (M.O. nr. 714/17.08.2018)

 

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.Hotărârea nr. 594/02.08.2018

privind aprobarea Strategiei naţionale pentru locuri de muncă verzi 2018 - 2025 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru locuri de muncă verzi 2018 - 2025

(M.O. nr. 704/13.08.2018)

2.Hotărârea nr. 596/02.08.2018

pentru modificarea lit. a) şi b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2018                                  (M.O. nr. 693/08.08.2018)

3.Ordin nr. 254/24.07.2018 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

pentru aprobarea Procedurii privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi a modelului acordului de integrare în muncă

(M.O. nr. 703/13.08.2018)

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Hotărârea nr. 618/23.08.2018

privind recunoaşterea Asociaţiei Help Autism ca fiind de utilitate publică

(M.O. nr. 735/24.08.2018)

2.Hotărârea nr. 652/29.08.2018

privind acordarea unor ajutoare de urgență                               (M.O. nr. 751/30.08.2018)