Lista actelor normative iniţiate de MMJS
Marți June 18, 2019
|

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.Ordin nr. 1.943/25.07.2018 al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi nr. 4.869/31.07.2018 al președintelui Institutului Național de Statistică

privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011                     (M.O. nr. 810/21.09.2018)

2.Ordin nr. 1.986/06.08.2018 al ministrului muncii şi justiției sociale

pentru modificarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art.841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecției sociale nr. 342/2009                   (M.O. nr. 820/25.09.2018)

3.Ordonanța de urgență nr. 83/13.09.2018

privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane                               (M.O. nr. 794/17.09.2018)

4.Hotărârea nr. 723/13.09.2018

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001                (M.O. nr. 815/24.09.2018)

 

 

ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

 

1.Ordonanța de urgență nr. 79/05.09.2018

pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

(M.O. nr. 774/07.09.2018)

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Ordin nr. 1.902/12.07.2018 al ministrului muncii şi justiției sociale

pentru aprobarea Metodologiei de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente", a Procedurii de evaluare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional "Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale", precum şi a modelului-cadru al contractului de finanţare                     (M.O. nr. 814/24.09.2018)

2.Hotărârea nr. 682/05.09.2018

privind acordarea unor ajutoare de urgență                      (M.O. nr. 769/06.09.2018)

3.Ordonanța de urgență nr. 81/13.09.2018

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor                     (M.O. nr. 792/17.09.2018)

 

 

PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

 

1.Ordin nr. 1.949/26.07.2018 al ministrului muncii şi justiției sociale

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii şi justiției sociale nr.1.085/2018 privind aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2018                                 (M.O. nr. 820/25.09.2018)

2.Hotărârea nr. 751/20.09.2018

pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare                (M.O. nr. 821/25.09.2018)