Lista actelor normative iniţiate de MMJS
Marți June 18, 2019
|

 

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.Ordin nr. 2.004/09.08.2018 al ministrului muncii şi justiției sociale

privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului şi contractului de internship, precum şi al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajării                       (M.O. nr. 865/12.10.2018)

2.Ordin nr. 5.039/05.09.2018 al ministrului educaţiei naţionale şi nr. 2.126/17.09.2018 al ministrului muncii şi justiţiei sociale

privind aprobarea corespondenţei dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare                                 

(M.O. nr. 837/02.10.2018) 

3.Hotărârea nr. 772/27.09.2018

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul forţei de muncă

(M.O. nr. 843/03.10.2018)

 

 

 

VENITURI SALARIALE

 

1.Ordin nr. 2.169/26.09.2018 al ministrului muncii şi justiției sociale

de aprobare a Metodologiei de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice                         (M.O. nr. 877/17.10.2018)

 

 

 

ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1.Hotărârea nr. 801/10.10.2018

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale                           (M.O. nr. 865/12.10.2018)