Lista actelor normative iniţiate de MMJS
Marți May 21, 2019
|

 

ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

 

1.Ordonanța de urgență nr. 102/23.11.2018

pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

(M.O. nr. 999/27.11.2018)

2.Legea nr. 280/26.11.2018

pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative                 (M.O. nr. 1.008/28.11.2018)

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Ordonanța de urgență nr. 96/09.11.2018

privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative        (M.O. nr. 963/14.11.2018)

2.Hotărârea nr. 903/09.11.2018

privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România ca fiind de utilitate publică

(M.O. nr. 978/19.11.2018)

3.Legea nr. 266/19.11.2018

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative                         (M.O. nr. 984/21.11.2018)

 

 

PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

 

1.Decizie nr. 878/30.10.2018 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap                         (M.O. nr. 976/19.11.2018)

 

 

RELAȚII EXTERNE ȘI ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

 

1.Legea nr. 262/14.11.2018

pentru ratificarea Acordului de securitate socială dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017                   (M.O. nr. 984/21.11.2018)

 

 

ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1.Hotărârea nr. 863/31.10.2018

privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi actualizarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(M.O. nr. 935/06.11.2018)

2.Hotărârea nr. 908/15.11.2018

privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

(M.O. nr. 1.003/27.11.2018)