Lista actelor normative iniţiate de MMJS
Marți May 21, 2019
|

 

 

LEGISLȚIA MUNCII ȘI DIALOG SOCIAL

 

1.Hotărârea nr. 983/13.12.2018

privind stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2018 ca zile libere      (M.O. nr. 1.061/14.12.2018)

2.Legea nr. 337/21.12.2018 

privind statutul inspectorului de muncă                           (M.O. nr. 1.107/28.12.2018)

 

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.Ordin nr. 2.495/29.11.2018 al ministrului muncii şi justiţiei sociale 

privind  aprobarea  Listei ocupaţiilor elementare  pentru  care  se  pot  organiza  programe  de  calificare de nivel 1     (M.O. nr. 1.058/13.12.2018)

 

 

VENITURI SALARIALE

 

1.Hotărârea nr. 937/07.12.2018 

pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

(M.O. nr. 1.045/10.12.2018)

2.Ordin nr. 2.565/13.12.2018 al ministrului muncii şi justiţiei sociale

pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2018          (M.O. nr. 1.086/21.12.2018)

 

 

ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

 

1.Ordonanța de urgență nr. 103/29.11.2018

pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război         (M.O. nr. 1.028/03.12.2018)

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Hotărârea nr. 935/07.12.2018

privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat                (M.O. nr. 1.042/07.12.2018)

2.Legea nr. 313/17.12.2018

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor                     (M.O. nr. 1.075/19.12.2018)

3.Hotărârea nr. 1.019/20.12.2018

privind aprobarea Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum şi pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012                  (M.O. nr. 1.112/28.12.2018)

 

 

PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

 

1.Ordin nr. 1.491/27.11.2018 al ministrului sănătăţii și nr. 2.534/11.12.2018 al ministrului muncii şi justiţiei sociale

privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora                               (M.O. nr. 1.079/20.12.2018)

2.Hotărârea nr. 1.017/20.12.2018

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap                   (M.O. nr. 1.111/28.12.2018)

 

 

EGALITATE DE ȘANSE

 

1.Ordin nr. 146/11.12.2018 al ministrul afacerilor interne și nr. 2.578/18.12.2018 al ministrului muncii şi justiţiei sociale

privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti

(M.O. nr. 1.110/28.12.2018)

 

 

ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1.Hotărârea nr. 938/07.12.2018

privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018                 (M.O. nr. 1.045/10.12.2018)

2.Hotărârea nr. 946/07.12.2018

privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018                  (M.O. nr. 1.046/10.12.2018)

3.Hotărârea nr. 990/13.12.2018

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi       (M.O. nr. 1.080/20.12.2018)