Lista actelor normative iniţiate de MMPS(MMJS)
Sâmbătă January 18, 2020
|

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.Hotărârea nr. 34/30.01.2019

privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2019                          (M.O. nr. 80/31.01.2019)

 

 

VENITURI SALARIALE

 

1.Hotărârea nr. 1.045/28.12.2018

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare                     (M.O. nr. 24/09.01.2019)

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Ordin nr. 99/16.01.2019 al ministrului finanţelor publice, nr. 75/11.01.2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale și nr. 4/10.01.2019 al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"                                 (M.O. nr. 58/23.01.2019)

 

 

EGALITATE DE ȘANSE

 

1.Ordin nr. 2.524/07.12.2018 al ministrului muncii şi justiţiei sociale

pentru aprobarea Metodologiei privind modalitatea de participare la programele speciale de consiliere psihologică, organizate de către serviciile de specialitate publice sau private

(M.O. nr. 74/30.01.2019)