Lista actelor normative iniţiate de MMPS(MMJS)
Sâmbătă January 18, 2020
|

 

LEGISLAȚIA MUNCII

 

1.Hotărârea nr. 92/19.02.2019

pentru aprobarea Criteriilor şi a procedurii de acreditare a agenţiilor de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră                                (M.O. nr. 151/26.02.2019)

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Ordin nr. 29/03.01.2019 al ministrului muncii şi justiției sociale

pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale                    (M.O. nr. 121/15.02.2019)

2.Ordonanța de urgență nr. 9/19.02.2019

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap                         (M.O. nr. 143/22.02.2019)

 

PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI

 

1.Ordin nr. 25/03.01.2019 al ministrului muncii şi justiției sociale

privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială                 (M.O. nr. 102/11.02.2019)

2.Ordin nr. 26/03.01.2019 al ministrului muncii şi justiției sociale

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială                       (M.O. nr. 103/11.02.2019)

3.Ordin nr. 27/03.01.2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale

privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor

(M.O. nr. 160/28.02.2019)

4.Ordin nr. 81/16.01.2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale

privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale            (M.O. nr. 111/13.02.2019)

 

PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

 

1.Ordin nr. 82/16.01.2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale

privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi                        (M.O. nr. 100/08.02.2019)

2.Ordin nr. 124/28.01.2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi 546/20.02.2019 al ministrului transporturilor

pentru stabilirea modelelor de convenţii privind transportul persoanelor cu handicap

(M.O. nr. 150/26.02.2019)

 

EGALITATE DE ȘANSE

 

1.Ordin nr. 2.525/07.12.2018 al ministrului muncii şi justiţiei sociale

privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică

(M.O. nr. 95/06.02.2019)

2.Ordin nr. 28/03.01.2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale

privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice                     (M.O. nr. 90/05.02.2019)

  

ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII 

 

1.Hotărârea nr. 25/25.01.2019

privind actualizarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului                    (M.O. nr. 82/01.02.2019)