Lista actelor normative iniţiate de MMPS(MMJS)
Sâmbătă January 18, 2020
|

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.Ordin nr. 3.177/18.02.2019 al ministrului educaţiei naţionale şi nr. 660/14.03.2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale

privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România                        (M.O. nr. 238/28.03.2019)

2.Ordin nr. 341/14.03.2019 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi nr. 42/14.03.2019 al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

pentru aprobarea Procedurii privind confirmarea existenţei situaţiei de boală la societăţile din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane, în vederea acordării compensaţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane                             (M.O. nr. 221/21.03.2019)

3.Legea nr. 156/26.07.2000***Republicată

privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

(M.O. nr. 227/25.03.2019)

 

PENSII ȘI ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

 

1.Legea nr. 47/11.03.2019

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

(M.O. nr. 196/12.03.2019)

2.Hotărârea nr. 139/12.03.2019

privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2019, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

(M.O. nr. 201/13.03.2019)

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

1.Hotărârea nr. 123/05.03.2019

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

(M.O. nr. 184/07.03.2019)

2.Hotărârea nr. 124/05.03.2019

privind recunoaşterea Fundaţiei Româno-Germane de Pregătire şi Perfecţionare Profesională Vladimirescu - Arad ca fiind de utilitate publică

(M.O. nr. 195/12.03.2019)

  

ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII 

 

1.Hotărârea nr. 109/27.02.2019

pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

(M.O. nr. 166/01.03.2019)

2.Hotărârea nr. 141/12.03.2019

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

(M.O. nr. 208/15.03.2019)