Lista actelor normative iniţiate de MMPS(MMJS)
Sâmbătă January 18, 2020
|

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.Hotărâre nr. 167/29.03.2019

pentru modificarea art. 7 alin. (1) şi (2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare "Învăţământ", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2018                       (M.O. nr. 249/01.04.2019)

2.Ordin nr. 635/07.03.2019 al ministrului muncii și justiției sociale şi nr. 1348/19.03.2019 al preşedintelui Institutului Național de Statistică

privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011                             (M.O. nr. 308/19.03.2019)

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

1.Hotărârea nr. 210/10.04.2019

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

(M.O. nr. 282/12.04.2019)

 

PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

 

1.Ordin nr. 591/22.02.2019 al ministrului muncii și justiției sociale

pentru modificarea şi completarea art. 3 din Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013 

(M.O. nr. 276/11.04.2019)

2.Ordin nr. 741/09.04.2019 al ministrului muncii și justiției sociale și nr. 577/15.04.2019 al ministrului sănătății 

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

(M.O. nr. 293/16.04.2019)

  

LEGISLAȚIA MUNCII

 

1.Hotărârea nr. 171/29.03.2019

privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă                        (M.O. nr. 249/01.04.2019)