Lista actelor normative iniţiate de MMPS(MMJS)
Sâmbătă January 18, 2020
|

 

LEGISLAȚIA MUNCII 

 

1.Lege nr. 93/06.05.2019

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative       (M.O. nr. 354/08.05.2019) 

 

 RELAȚII EXTERNE ȘI ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

 

1.Hotărâre  nr. 261/24.04.2019

privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2019       (M.O. nr. 333/02.05.2019)

  

VENITURI SALARIALE

 

1.Ordin  nr. 792/24.04.2019 al ministrului muncii și justiției sociale

privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - aparat central şi unităţi subordonate, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2021          (M.O. nr. 420/29.05.2019)

  

 ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Ordin nr.  653/13.03.2019 al ministrului muncii și justiției sociale

privind instrucţiunile pentru implementarea prevederilor legale referitoare la licenţierea serviciilor sociale în contextul aprobării unor noi standarde minime de calitate în domeniul serviciilor sociale şi pentru abrogarea unor ordine                  (M.O. nr. 398/21.05.2019)

2.Hotărâre  nr. 270/08.05.2019

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă               (M.O. nr. 362/09.05.2019)

3.Hotărâre  nr. 296/23.05.2019

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă              (M.O. nr. 409/24.05.2019)

 

 PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

 

1.Hotărâre 317/23.05.2019

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi"                      (M.O. nr. 419/29.05.2019)

 

EGALITATE DE ȘANSE

 

1.Hotărâre  nr. 262/24.04.2019

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi                        (M.O. nr. 333/02.05.2019)

 

 ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1.Ordin  nr. 785/23.04.2019 al ministrului muncii și justiției sociale

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale aflat în coordonarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale                 (M.O. nr. 415/27.05.2019)