Lista actelor normative iniţiate de MMPS(MMJS)
Sâmbătă January 18, 2020
|

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

1.Ordin nr. 3894/15.04.2019 al ministrului educației națonale și 823/10.05.2019 al ministrului muncii și justiției sociale

pentru aprobarea Instrucţiunilor specifice privind acreditarea şi evaluarea periodică a centrelor comunitare de învăţare permanentă                                                      (M.O. nr. 465/10.06.2019)

2.Hotărâre nr. 423/20.06.2019

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013
(M.O. nr. 531/28.06.2019)

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ  

1.Hotărârea nr. 365/03.06.2019

privind acordarea de ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea familiilor afectate de inundaţii în cursul anului 2019                                                                                               (M.O. nr. 445/04.06.2019)

2.Hotărârea nr. 370/03.06.2019

pentru modificarea art. 6 alin. (1) lit. b) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist
 
(M.O. nr. 458/07.06.2019)

 

PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 

1.Ordin nr. 743/09.04.2019 al ministrului muncii și justiției sociale

privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2019                                                           (M.O. nr. 480/12.06.2019)

 

POLITICI SALARIALE

1.Ordin nr. 4024/20.05.2019 al ministrului educației naționale și nr. 889/30.05.2019 al ministrului muncii și justiției sociale

pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.058/943/2018 privind reglementarea funcţiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I "Familia ocupaţională de funcţii bugetare Învăţământ" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice                                (M.O. nr. 482/13.06.2019) 

  

BUGET, ADIMINISTRATIV ȘI FINANȚE

1.Ordin nr. 845/16.06.2019 al ministrului muncii și justiției sociale și nr. 2366/12.06.2019 al ministrului finanțelor publice

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.                        (M.O. nr. 501/20.06.2019)