Lista actelor normative iniţiate de MMPS(MMJS)
Sâmbătă January 18, 2020
|

 

ASIGURĂRI SOCIALE

 

1.Lege nr. 127/08.07.2019

privind sistemul public de pensii                                                                  (M.O. nr. 563/09.07.2019)

2.Lege nr. 124/03.07.2019

privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară                              (M.O. nr. 558/08.07.2019)

3.Ordin  nr. 901/06.06.2019 al ministrului muncii și justiției sociale și nr. 2460/01.07.2019 al ministrului finanțelor publice

pentru abrogarea alin. 2 al art. 10 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii şi procedura de efectuare a restituirilor, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.073/1.623/2014                                   (M.O. nr. 574/12.07.2019)

 

 ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Hotărâre nr.  476/03.07.2019 

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale              (M.O. nr. 581/16.07.2019)

  

 PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

 

1.Ordin  nr. 940/12.06.2019 al ministrului muncii și justiției sociale, nr944/26.06.2019 al ministrului sănătății și nr. 650/03.07.2019 al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019     (M.O. nr. 567/10.07.2019)

2.Hotărâre 507/17.07.2019

pentru modificarea alin. (1) al art. 11 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2018                                                                                                       (M.O. nr. 596/19.07.2019)

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.Ordonanță de urgență  nr. 56/03.07.2019

pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri                                                                                                    (M.O. nr. 552/04.07.2019)

 

 ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1.Hotărâre nr. 508/17.07.2019

privind actualizarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui imobil din administrarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani în administrarea Casei Judeţene de Pensii Botoşani                                                                                              (M.O. nr. 613/24.07.2019)