Lista actelor normative iniţiate de MMPS(MMJS)
Sâmbătă January 18, 2020
|

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1. Ordonanța nr. 22/27.08.2019

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1.296/2013      (M.O. nr. 708/28.08.2019)                                  

2. Hotărâre nr. 634/27.08.2019

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2019                                                  (M.O. nr. 719/30.08.2019)

 

 

 ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1Hotărâre nr.  566/08.08.2019 

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă                                            (M.O. nr. 667/09.08.2019)

  

 PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

 

1. Hotărâre 605/21.08.2019

privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "Sistem naţional de management privind dizabilitatea - SNMD"                                 (M.O. nr. 693/22.08.2019)

2. Ordin  nr. 1221/12.08.2019 al ministrului muncii și justiției sociale, nr. 1283/21.08.2019 al ministrului sănătății și nr. 765/22.08.2019 al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019          (M.O. nr. 697/23.08.2019)

 

ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1. Ordonanță  nr. 13/12.08.2019

pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019             (M.O. nr. 676/14.08.2019)

 

 LEGISLAȚIA MUNCII

 

1. Hotărâre nr. 557/31.07.2019

privind stabilirea zilei de 16 august 2019 ca zi liberă                                 (M.O. nr. 644/02.08.2019)