Lista actelor normative iniţiate de MMPS(MMJS)
Sâmbătă January 18, 2020
|

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1. Hotărâre nr. 645/27.08.2019

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2001 privind înfiinţarea Centrului de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii                                                                                                              (M.O. nr. 731/05.09.2019) 

 

 POLITICI SALARIALE

 

1Ordin nr.  2892/03.09.2019 al ministrului finanțelor publice și nr. 1253/21.08.2019 al ministrului muncii și justiției sociale 

pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2019        (M.O. nr. 770/23.09.2019)

 

 ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1. Hotărâre  nr. 700/17.09.2019

privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Sistem Informatic Naţional pentru Adopţie SINA"                               (M.O. nr. 757/18.09.2019)