Lista actelor normative iniţiate de MMPS(MMJS)
Sâmbătă January 18, 2020
|

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Lege nr. 177/10.10.2019

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale                                                                                                       (M.O. nr. 828/11.10.2019)

2.Hotărâre nr. 731/11.10.2019

pentru acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor victimelor accidentului rutier din judeţul Ialomiţa
(M.O. nr. 830/11.10.2019)

  

 PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

 

1.Ordin  nr. 1.218/09.08.2019 al ministrului muncii și justiției sociale

pentru aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi              (M.O. nr. 814/08.10.2019)

2.Ordin  nr. 1.263/23.08.2019 al ministrului muncii și justiției sociale

privind aprobarea Metodologiei de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate      (M.O. nr. 804/03.10.2019)

3.Ordin  nr. 1.360/12.09.2019 al ministrului muncii și justiției sociale

pentru aprobarea modelului Cererii privind includerea operatorului economic în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, precum şi a Procedurii de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilităţi, utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate                                     (M.O. nr. 861/24.10.2019)

 

POLITICI SALARIALE

 

1.Ordin  nr. 1.308/02.09.2019 al ministrului muncii și justiției sociale și nr. 3.175/25.09.2019 al ministrului finanțelor publice

privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2019                                                                          (M.O. nr. 841/16.10.2019)