Clasificarea Ocupaţiilor din România

Ordinul nr. 270/273/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) – MO nr.531/2002

ORDIN nr.936/448/2016 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1832/856/2011, publicat în MO nr.421/03.06.2016

ORDIN Nr. 2196/513/2015 din 5 noiembrie 2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

ORDIN Nr. 747/188 din 25 martie 2015 pentru modificarea anexei la Ordinul nr.123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în MO nr.200/25.03.2015

ORDIN Nr. 123/123 din 29 ianuarie 2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 

Ordinul Nr. 1419/328/2014 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1832/856/2011, publicat în M.O. nr. 631 din 28.08.2014

Ordinul nr. 433/138 din 20 martie 2014 pentru completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

Ordinul nr.190/76/2014 privind modificarea și completarea COR

ORDIN Nr. 2176/931 din 14 octombrie 2013 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.692 din data de 13.11.2013

Ordin Nr. 150/132 din 25 ianuarie 2013 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

Ordin nr. 177/81/07.02.2012 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 (M.O.nr.128 /22.02.2012)

Ordin nr. 1832/856/06.07.2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere) (M.O. nr. 561/08.08.2011)

Hotărârea Guvernului nr. 1352/2010, republicată,  privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08

Ordin nr. 1759/1 / 29.12. 2010 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (M.O. nr. 27/12.01.2011)

Ordin nr. 453/11.06.2010  al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi nr. 1365/11.06.2010 al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (M.O. nr. 447/1.07.2010)

Ordin nr. 1364/11.06.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi nr. 4201/16.06.2009 al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (M.O. nr. 434/25.06.2009)

Ordinul nr. 397/451/2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.521 10.07./2008.

Ordinul nr. 238/282/2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.314/22.04.2008;

Ordinul nr.170/179/2008 al ministrului muncii,familiei şi Egalităţii de şanse şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice, privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) –MO nr.219/2008;

Ordinul nr.149/308/2006 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice,privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.234/2006;

Ordinul nr.902/1211/2005 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice,privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.46/2006;

Ordinul nr.9/14/2005 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice,privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.83/2005;

Ordinul nr.338/334/2003 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.543/2003;

Ordinul nr.2502/2243/2001 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice, privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.339/2001;

Ordinul nr.86/1453/2001 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.152/2001;

Ordinul nr.86/1055/2000 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al  preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică, privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.29/2000;

Ordinul nr.634/2689/1998 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.12/1999;

Ordinul nr.893/2527/1997 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.374/1997;

Ordinul nr.559/2112/1996 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.322/1996;

Ordinul nr.138/1949/1995 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.272/1995;