Ocuparea forţei de muncă
 • Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice
 • Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
 • Hotărârea Guvernului nr. 767/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă       
 • Hotărârea nr. 885/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002           
 • Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora , cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 903/2016 pentru aprobarea Planului naţional de mobilitate
 • Hotărârea Guvernului nr. 278/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora - MO nr.224/2002;        
 • Hotărârea Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă - MO nr.224/2002;       
 • Ordinul nr. 171/2004 pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională - MO nr.725/2004; 
 • Ordinul nr. 186/2068/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind aprobarea sistemului de indicatori statistici ai pieţei muncii şi metodologia de calcul a acestora - MO nr. 323/2002;
 • Ordinul nr. 85/2002 al preşedintelui ANOFM privind aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj - MO nr. 181/2002;
 • Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările ulterioare (MO nr.776 din 12 decembrie 2013), actualizată conform OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative, publicată in MO nr. 486/30.06.2014;
 • Hotărârea Guvernului nr. 473 din 4 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior - MO nr. 449 din 19 iunie 2014
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013 - 2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 478/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013 - 2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare - MO nr. 434 din 17 iulie 2013           
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale - MO nr. 1042/2006; 
 • Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor - MO nr. 217/2007;
 • Hotărârea Guvernului nr. 726 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor - MO nr. 477/2007;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1256 din 21 decembrie 2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;
 • Ordinul nr. 208/08.02.2012 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, în vederea aplicării Hotărârii Guvernului nr.1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară; anexa la Ordinul nr.208/2012 - INSTRUCȚIUNI și anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4, anexa 5, anexa 6 la instrucțiunile aprobate prin Ordinul nr.208/2012;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1261 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2012;
 • Legea Nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională ***Republicată - M.O. nr. 294/06.05.2009;  
 • Hotărârea Guvernului nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă – M.O. nr.958/2006; 
 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale

 • Ordinul nr. 466 din 26 martie 2014 privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2014