Alte condiții de pensionare

 Alte acte normative care cuprind reglementări privind condițiile de pensionare:

  • Legea nr. 1/2011 Legea educației naționale
  • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
  • OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România