Pensii de serviciu

 Actele normative care reglementează categoriile de pensii de serviciu din România:

  • Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată
  • Legea nr. 217/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
  • Legea nr. 47/1992 Republicată privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale