Sistemul public de pensii din România

Actele normative care reglementează sistemul public de pensii din România:

  • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.