Protectie sociala

Protecţie socială

Legislaţie - Alocaţia de stat pentru copii

Legislatie - Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala

Legislaţie - Alocaţiile complementară şi de susţinere

Legislaţie - Asistenţa socială

Legislaţie - Asociaţii şi fundaţii

Legislaţie - Combaterea discriminării

Legislaţie - Contestaţii

Legislaţie - Cuantumuri de prestaţii sociale

Legislaţie - Egalitatea de şanse

Legislaţie - Incluziune socială

Legislaţie - Inspecţia în domeniul asistenţei sociale

Legislaţie - Încălzirea locuinţei

Legislaţie - Persoane cu handicap

Persoane cu handicap

Legislaţie - Persoane de etnie romă

Legislaţie - Persoane nevăzătoare

Legislaţie - Persoane refugiate

Legislaţie - Persoane vârstnice

Persoane vârstnice

Legislaţie - Politici sociale

Legislaţie - Prestaţii sociale

Legislaţie - Programe

Legislaţie - Programe de interes naţional

Legislaţie - Protecţia copilului

Legislaţie - Repartizarea biletelor de odihnă

Legislaţie - Revoluţionari din decembrie 1989

Legislaţie - Servicii Sociale

Legislaţie - Sprijin financiar la constituirea familiei

Legislaţie - Standarde de calitate

Legislație - Susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

Legislaţie - Traficul de persoane

Legislaţie - Traficul şi consumul ilicit de droguri

Legislaţie - Venitul minim garantat şi alocaţia pentru copiii nou-născuţi

Legislaţie - Veterani de război

Legislaţie - Violenţa în familie

Legislaţie - Voluntariat

Violenţa în familie

Copii

Unităţi de asistenţă medico-sociale

Registrul electronic unic al serviciilor sociale

Nomenclator şi regulament de organizare a unităţilor de asistenţă socială

Contracte de acordare a serviciilor sociale

Trusou pentru Nou-Născuţi

Tichete cadou şi Tichete de creşă

Servicii de prevenire a abandonului şi separării de familie

Repatrierea copilului

Prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă

Planuri de servicii sociale

Licenţierea şi inspecţia serviciilor sociale

Delincvenţa juvenilă

Adopţia

Comisia pentru protecţia copilului

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Instrumente standard de evaluare a nevoilor medico-sociale

Facilităţi de transport

Cost de întreţinere în cămine şi contribuţia asistatului

Organisme reprezentative

Obligaţiile angajatorilor

Instituţii de servicii sociale

Încadrarea într-un grad de handicap

HIV / SIDA

Handicap vizual

Formarea de personal

Finanţare de proiecte

Facilităţi

Cuantumuri

Asistentul personal

Accesibilizarea mediului fizic şi informaţional

Directia Generala Protectia Persoanelor cu Handicap

Asociaţii de proprietari

Apă caldă menajeră

Ajutoare pentru achiziţia de centrale şi arzătoare

Utilitate publică

Subvenţii

Reprezentanţe

Pateneriat public privat

Înregistrare şi monitorizare

Extrase financiare

Strategii şi Planuri în domeniul asistenţei sociale

Profesii

Instituţii şi servicii publice la nivel central şi local

FORMULARE DE CERERE PENTRU SOLICITAREA ALOCAŢIEI DE STAT PENTRU COPII