Acorduri bilaterale
Sâmbătă January 18, 2020
|
Acorduri in vigoare
 
 1. Conventia intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania privind trimiterea de personal roman din intreprinderile cu sediul in Romania pentru a activa pe baza de contracte de lucrari, semnata la Bucuresti, la 31 iulie 1990, aprobata prin HG nr.167 din 7 martie 1991, publicata im MO nr. 61 din 23 martie 1991;
 
 2. Conventia intre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania în legatura cu ocuparea fortei de munca pentru ridicarea cunostintelor profesionale si de limba (Conventia privind personalul muncitor oaspete) semnata la Bucuresti, la 12 mai 1992aprobata prin HG nr.402/25 iulie 1992, publicata in MO nr.206/ 24 august 1992;
 
 3. Înţelegere între Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din România şi Agenţia Federală a Muncii din Republica Federală Germania cu privire la medierea lucrătorilor români pentru prestarea unei activităţi cu durată determinată în Republica Federală Germania, semnată la Nurnberg la 3 februarie 2005 şi la Bucureşti la 11 februarie 2005, aprobată prin HG 363 /28 aprilie 2005, publicata in MO nr. 427 din 20 mai 2005
 
 4. Acordul dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Federal Elvetian cu privire la schimbul de stagiari, semnat la 25 noiembrie 1999, la Berna, aprobat prin HG 579/3 iulie 2000, publicat in MO 319/10.VII.2000;
 
 5. Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind angajarea lucratorilor sezonieri, semnat la Budapesta, la 9 mai 2000, aprobat prin HG nr. 411/ 19 aprilie 2001, publicat in MO nr. 227/4 mai 2001;
 
 6. Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind schimbul de stagiari, semnat la Budapesta, la 9 mai 2000, aprobat prin HG nr 412/ 19 aprilie 2001, publicat in MO nr. 230/7 mai 2001;
 
 7. Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxembourg, la 20 iulie 2001, aprobat prin Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 36/ 16 august 2001, publicat in MO nr.511/ 28 august2001.
 
 8. Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Portugheze privind sederea temporara in scopul angajarii lucratorilor romani pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001, aprobat prin Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 35/16 august 2001-publicat MO nr.511/ 28 august 2001, aprobat prin Legea nr. 12/2002, publicata in MO nr. 101/5 februarie 2002.
 
 9. Acord intre Romania si Regatul Spaniei pentru reglementarea si organizarea circulatiei fortei de munca intre cele doua state, semnat la Madrid, la 23 ianuarie 2002, ratificat prin Legea nr . 464/9 iulie 2002, publicata in MO nr.559/30 iulie 2002.
 
10. Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimbul de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003, ratificat prin Legea nr. 192/2004, publicat in MO nr. 486/31.05.2004
 
11. Acord intre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea şi gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la 12 octombrie 2005, ratificat prinLegea nr. 98/2006, publicata in MO nr. 375 din 2 mai 2006