Organizare
Sâmbătă Ianuarie 18, 2020
|

pdf icon Regulament de organizare şi funcţionare


pdf icon Organigrama


 

Instituţii care funcţionează în subordinea, sub autoritatea şi coordonarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

I. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale:
1. Inspecţia Muncii (2.526 de posturi)
2. Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (1.409 posturi)
3. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (69 de posturi, exclusiv demnitarul)
4. Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (50 de posturi, exclusiv demnitarul)
5. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (62 de posturi, exclusiv demnitarul).
II. Unităţi care funcţionează cu finanţare externă şi de la bugetul de stat*):
1. Unităţi de management al proiectului (UMP);
2. Unităţi de implementare a proiectului (UIP);
3. Unitatea de management al ajutorului de stat pentru formare profesională (UMAS).
III. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale:
1. Casa Naţională de Pensii Publice;
2. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
IV. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale:
1. Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S.
------------
*) Numărul de posturi este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.


Carieră