Rapoarte și studii MMPS
Sâmbătă January 18, 2020
  • Direcția Politici Salariale

PROIECT: Realizarea unui studiu referitor la nivelul salariului minim brut garantat în plată în România prin evaluarea efectelor economice şi sociale ale aplicării acestuia, identificarea şi evaluarea aspectelor care îl influenţează, stabilirea acelor aspecte cu impact semnificativ (negativ/pozitiv) asupra mediului socio-economic, stabilirea măsurilor de control a acestora si a măsurilor de ajustare a efectelor negative
Anexe
Sinteză

      2018 - Notă CNSP Salariu Minim 2080


  • Direcția Politici Servicii Sociale

    Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România

    2017 - Paweu - 0. Descriere fisa de proiect
    2017 - Paweu - 1. Raport final - Analiza empirica a capacitatii
    2017 - Paweu - 2. Country report Romania
    2018 - Analiza si evaluarea grupurilor vulnerabile
    2018 - EU - China Social Protection Reform Project - 0. Descriere fisa de proiect
    2018 - EU - China Social Protection Reform Project - 1. EU Best Practices in Social Services Report
    2018 - PSCD - 0. Descriere - Proiecte in implementare DPSS
    2018 - PSCD - 1. Ingrijirea informala in ingrijirea de lunga durata a persoanelor varstnice
    2018 - PSCD - 2. Măsuri destinate creșterii incluziunii sociale a persoanelor vârstnice
    2018 - Raport final implementare Proiect SASMP - BM
    2018 - SRSS - Analiza capacitatii SPAS privind TIC - 1. Raport final
    2018 - SRSS - Analiza capacitatii SPAS privind TIC - 2. Summary_final_report
    2019 - EU - China Social Protection Reform Project. Civil society as social services provider
    2019 - Ghid bune practici servicii sociale - 1. Brosura
    2019 - Ghid bune practici servicii sociale - 2. Anexa lista 100 servicii sociale
    2019 - PSCD - 3. Monitorizare si evaluare calitate ingrijire
    2019 - SRSS - Componenta1 - Audit social - 0. Descriere
    2019 - SRSS - Componenta1 - Audit social - 1. Good Practices
    2019 - SRSS - Componenta1 - Audit social - 2. Model de audit social pentru Romania
    2019 - SRSS - Componenta1 - Audit social - 3. Raport Plan de implementare
    2019 - SRSS - Componenta2 - Evaluarea functionarii si eficacitatii serviciilor sociale - 0. Descriere
    2019 - SRSS - Componenta2 - Evaluarea functionarii si eficacitatii serviciilor sociale - 1. Ghid de indicatori
    2019 - SRSS - Componenta2 - Evaluarea functionarii si eficacitatii serviciilor sociale - 2. Metodologie și instrumente
    2019 - SRSS - Componenta2 - Evaluarea functionarii si eficacitatii serviciilor sociale - 3. Raport privind indicatorii calitativi
    2019 - SRSS - Componenta2 - Evaluarea functionarii si eficacitatii serviciilor sociale - 4. Recomandări și evaluare servicii sociale
    2019 -Indicele imbatranirii active (AAI) - 0. Descriere
    2019 -Indicele imbatranirii active (AAI) - 1. Raport


  • Direcția Asigurări Sociale  

- Nu există studii 2017-01-01 - 2019-11-01


  • Direcția Generală Juridică

-  Nu există studii 2017-01-01 - 2019-11-01


  • Direcția Resurse Umane

- Nu este cazul


  • Direcția Planificare Bugetară și Management Financiar

- 2019 - Analiza diagnostic egalitatea gen 2014-2019

- 2019 - Raport grupuri vulnerabile 2019


  • Direcția Generală Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne

- Nu este cazul


  • Direcția Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate

    2019 - Analiza socio-economică a domeniului ocupare 2014-2020.Faza II.Studiu de evaluare a rezultatelor politicilor de ocupare aplicate ÎN 2014-2018
    2019 - Agenda pentru competențe ROMÂNIA 2020, 2025. Raport 4. Măsuri pentru sprijinirea îmbunătățirii calității și relevanței formării competențelor
    2018 - Posibile abordări ale politicilor la nivel U.E. şi naţional în perspectiva Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene
    2018 - Posibile abordări ale politicilor la nivel U.E. şi naţional în perspectiva Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene. Etapa 3
    2018 - Posibile abordări ale politicilor la nivel U.E. şi naţional în perspectiva Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene. Etapa 3 ANEXA
    2018 - Posibile abordări ale politicilor la nivel U.E. şi naţional în perspectiva Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene. Etapa 2
    2018 - Posibile abordări ale politicilor la nivel U.E. şi naţional în perspectiva Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene. Etapa 1
    2018 - ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A DOMENIULUI OCUPARE 2014-2020. Fișă Proiect
    2018 - Analiza socio-economică a domeniului ocupare 2014-2020. Etapa 1. R1.4
    2018 - Analiza socio-economică a domeniului ocupare 2014-2020. Etapa 1. R1.3
    2018 - Analiza socio-economică a domeniului ocupare 2014-2020. Etapa 1. R1.2
    2018 - Analiza socio-economică a domeniului ocupare 2014-2020. Etapa 1. R1.1
    2018 - Agenda pentru competențe ROMÂNIA 2020, 2025. Raport 3. Mecanisme de tratare a deficitelor și excedentelor de competenţe Agenda comp etapa 1 Raport 3
    2018 - Agenda pentru competențe ROMÂNIA 2020, 2025. Raport 2. Analiza capacității de furnizare de competențe a sistemelor de formare profesională
    2018 - Agenda pentru competențe ROMÂNIA 2020, 2025. Raport 1
    2018 - Agenda pentru competente 2020, 2025. Fișă Proiect