Rapoarte și studii MMPS
Vineri December 06, 2019
  • Direcția Politici Salariale

PROIECT: Realizarea unui studiu referitor la nivelul salariului minim brut garantat în plată în România prin evaluarea efectelor economice şi sociale ale aplicării acestuia, identificarea şi evaluarea aspectelor care îl influenţează, stabilirea acelor aspecte cu impact semnificativ (negativ/pozitiv) asupra mediului socio-economic, stabilirea măsurilor de control a acestora si a măsurilor de ajustare a efectelor negative
Anexe
Sinteză

      2018 - Notă CNSP Salariu Minim 2080


  • Direcția Politici Servicii Sociale

    Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România

    2017 - Paweu - Fișă Proiect.
    2017 - Paweu RAPORT FINAL Analiza empirică a capacității.
    2017 - PAWEU_Country report_Romania_final.
    2018 - EU-China Social Protection Reform Project - Fișa Proiect.
    2018 - EU-China Social Protection Reform Project. EU Best Practices in Social Services Report.
    2018 - Îngrijirea informală în îngrijirea de lungă durată a persoanelor vârstnice.
    2018 - EVALUAREA FUNCȚIONĂRII ȘI EFICACITĂȚII SERVICIILOR SOCIALE. C1. Raport privind modele de Audit Social
    2018 - Fișă de proiect EVALUAREA FUNCȚIONĂRII ȘI EFICACITĂȚII SERVICIILOR SOCIALE.
    2018 - Raport final implementare proiect BM.
    2019 - EU-China Social Protection Reform Project. Civil society as social services provider.
    2019 - Evaluarea funcționării și eficacității serviciilor sociale. L2. Ghid de indicatori calitativi de monitorizare şi evaluare a calităţii serviciilor sociale.
    2019 - Evaluarea funcționării și eficacității serviciilor sociale. L2. Raport privind indicatorii calitativi relevanți pentru monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale.
    2019 - Evaluarea funcționării și eficacității serviciilor sociale. L3. Metodologie și instrumente pentru realizarea exercițiului de evaluare.
    2019 - Evaluarea funcționării și eficacității serviciilor sociale. L5. Recomandări și evaluare servicii sociale.
    2019 - Ghid_bune_practici_servicii_sociale_28.01.2019 ANEXA Lista finala 100 servicii sociale.
    2019 - Ghid_bune_practici_servicii_sociale_28.01.2019.


  • Direcția Asigurări Sociale  

- Nu există studii 2017-01-01 - 2019-11-01


  • Direcția Generală Juridică

-  Nu există studii 2017-01-01 - 2019-11-01


  • Direcția Resurse Umane

- Nu este cazul


  • Direcția Planificare Bugetară și Management Financiar

- 2019 - Analiza diagnostic egalitatea gen 2014-2019

- 2019 - Raport grupuri vulnerabile 2019


  • Direcția Generală Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne

- Nu este cazul


  • Direcția Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate

    2019 - Analiza socio-economică a domeniului ocupare 2014-2020.Faza II.Studiu de evaluare a rezultatelor politicilor de ocupare aplicate ÎN 2014-2018
    2019 - Agenda pentru competențe ROMÂNIA 2020, 2025. Raport 4. Măsuri pentru sprijinirea îmbunătățirii calității și relevanței formării competențelor
    2018 - Posibile abordări ale politicilor la nivel U.E. şi naţional în perspectiva Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene
    2018 - Posibile abordări ale politicilor la nivel U.E. şi naţional în perspectiva Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene. Etapa 3
    2018 - Posibile abordări ale politicilor la nivel U.E. şi naţional în perspectiva Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene. Etapa 3 ANEXA
    2018 - Posibile abordări ale politicilor la nivel U.E. şi naţional în perspectiva Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene. Etapa 2
    2018 - Posibile abordări ale politicilor la nivel U.E. şi naţional în perspectiva Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene. Etapa 1
    2018 - ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A DOMENIULUI OCUPARE 2014-2020. Fișă Proiect
    2018 - Analiza socio-economică a domeniului ocupare 2014-2020. Etapa 1. R1.4
    2018 - Analiza socio-economică a domeniului ocupare 2014-2020. Etapa 1. R1.3
    2018 - Analiza socio-economică a domeniului ocupare 2014-2020. Etapa 1. R1.2
    2018 - Analiza socio-economică a domeniului ocupare 2014-2020. Etapa 1. R1.1
    2018 - Agenda pentru competențe ROMÂNIA 2020, 2025. Raport 3. Mecanisme de tratare a deficitelor și excedentelor de competenţe Agenda comp etapa 1 Raport 3
    2018 - Agenda pentru competențe ROMÂNIA 2020, 2025. Raport 2. Analiza capacității de furnizare de competențe a sistemelor de formare profesională
    2018 - Agenda pentru competențe ROMÂNIA 2020, 2025. Raport 1
    2018 - Agenda pentru competente 2020, 2025. Fișă Proiect