Prima Pagină/Home page
Sâmbătă January 18, 2020
|

logo new blue Formular L153 -  formular aferent procedurii de transmitere a datelor privind veniturile salariale pentru personalul plătit din fonduri publice conform Ordinului MMJS nr. 2169/2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 17 octombrie 2018, actualizat în data de 30.09.2019


 

logo new blueConcurs SCI - Ministerul Muncii și Justiției Sociale organizează concurs de ocupare a 29 de posturi contractuale de experți județeni servicii sociale - asistenți sociali (COD COR 263501) cu normă parțială de 2 ore/zi ...

logo new blueConcurs INTESPO Ministerul Muncii și Justiției Sociale organizează concurs pentru ocuparea a 20 posturi de asistent social...

 

 

 Logo-Guv1

Obiective:

Programul de guvernare

Teme majore

Strategii, politici, programe

   logo-PresRO2019 

 

 logo new blueUCENICIA LA LOCUL DE MUNCĂ 

Acordarea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului (CICC) de la 1 iulie 2016

ÎNTREBĂRI FRECVENTE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

Descarcă de aici  Întrebări frecvente pentru AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Întrebări frecvente pentru CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale “CORPUL ATAŞAŢILOR PE PROBLEME DE MUNCĂ ŞI SOCIALE”

Descarcă de aici  Întrebări frecvente pentru Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale “Corpul ataşaţilor pe...
EGALITATEA DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI și VIOLENŢA ÎN FAMILIE

Descarcă de aici Întrebări frecvente pentru domeniile Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi violenţa în familie...
INSPECȚIA MUNCII

Descarcă de aici  Întrebări frecvente pentru INSPECȚIA MUNCII
ÎNTREBĂRI FRECVENTE-toate categoriile

  Beneficii de Asistență Socială Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale “Corpul ataşaţilor pe probleme de muncă şi...
LEGISLAȚIA MUNCII

Descarcă de aici  Întrebări frecvente pentru LEGISLAȚIA MUNCII
OCUPARE, COMPETENȚE, FORMARE PROFESIONALĂ și ECONOMIE SOCIALĂ

 Întrebări frecvente pentru OCUPARE, COMPETENȚE, FORMARE PROFESIONALĂ și ECONOMIE SOCIALĂ
POLITICI SALARIALE

  24 iulie 2018   Clarificări actualizate pentru aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,...
PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Întrebări frecvente pentru PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
PROTECȚIA și PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI și ADOPȚIE

Întrebări frecvente pentru PROTECȚIA și PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI și ADOPȚIE: Drepturile Copilului - Întrebări Frecvente Sistemul de...
STABILIREA DREPTURILOR DE PENSIE ÎN CAZUL LUCRĂTORILOR MIGRANȚI

Descarcă de aici  STABILIREA DREPTURILOR DE PENSIE ÎN CAZUL LUCRĂTORILOR MIGRANȚI
logo-telverde-modul-site logo-ATC-tel 116111  logo csa helpline  ANES-call-center

logo- GarantiiPentruTineri  logo GPT albastru  logo-eea-norvay-grantslogo GREENET logo Initiativa-romi logo infuse harta-brosuraServicii Comunitare Integrate

In vederea aplicarii prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.584/2002 privind masurile de prevenire a maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a elaborat metodologia de acordare a indemnizatiei lunare de hrana cuvenite adultilor si copiilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.223/2006.

Beneficiaza de indemnizatie lunara de hrana adultii si copiii infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA, atat pe perioada cat sunt internati, cat si in ambulatoriu.

Conditii

Daca se indeplinesc criteriile de eligibilitate, dreptul la indemnizatia lunara de hrana se stabileste incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii, prin decizia directorului executiv al directiei de munca si protectie sociala.

Cuantum

Conform HG nr.429/2008 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice, incepand cu luna mai 2008 cuantumurile alocatiilor de hrana pentru bolnavii HIV/SIDA sunt de 13 lei (RON)/zi pentru adulti si 11 lei (RON)/zi pentru copii.

Astfel, pe luna, cuantumul indemnizatiei lunare de hrana poate fi:

 • pentru adulti
  • 13 lei X 28 zile = 364 lei (RON)
  • 13 lei X 30 zile = 390 lei (RON)
  • 13 lei X 31 zile = 403 lei (RON)
 • pentru copii:
  • 11 lei X 28 zile = 308 lei (RON)
  • 11 lei X 30 zile = 330 lei (RON)
  • 11 lei X 31 zile = 341 lei (RON)

Modalitati de obtinere

Plata indemnizatiei lunare de hrana se realizeaza de catre directiile de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si se poate efectua:

 1. prin mandat postal;
 2. in cont personal;
 3. alta forma de plata mentionata in cerere de adultul beneficiar ori reprezentantul legal al copilului;
 4. in contul special deschis cu aceasta destinatie de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau organismul privat autorizat - pentru copiii incredintati sau dati in plasament unei institutii publice de asistenta sociala sau organism privat autorizat.

Documente Necesare

Pentru adulti:

 • cerere inregistrata la directia de munca si protectie sociala in a carei raza locuieste solicitantul; formularul de cerere tip este prevazut in anexa nr.1 la metodologia de acordare a indemnizatiei aprobata prin Ordinul nr.223/2006 si se procura de la directiile de munca si protectie sociala teritoriale;
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului medical sau adeverintei eliberate de medicul specialist.

Pentru copii:

 • cerere inregistrata la directia de munca si protectie sociala completata de catre parintii sau reprezentantii legali ai copiilor; formularul de cerere tip este prevazut in anexa nr.2 la metodologia de acordare a indemnizatiei aprobata prin Ordinul nr.223/2006 si se procura de la directiile de munca si protectie sociala teritoriale;
 • copia actului de identitate al reprezentantului legal, precum si actul care dovedeste calitatea acestuia, respectiv parinte, tutore, curator, persoana careia i s-a incredintat sau dat in plasament copilul;
 • copia certificatului medical sau adeverintei eliberate de medicul specialist.

Pentru copiii incredintati sau dati in plasament unei institutii publice de asistenta sociala sau organism privat autorizat:

 • cerere inregistrata la directia de munca si protectie sociala si completata de catre conducerea serviciului public specializat pentru protectia copilului ori de catre organismul privat autorizat; formularul de cerere tip este prevazut in anexa nr.3 la metodologia de acordare a indemnizatiei aprobata prin Ordinul nr.223/2006 si se procura de la directiile de munca si protectie sociala teritoriale;
 • lista cuprinzand numele si codul numeric personal al copiilor;
 • copii dupa Hotararile comisiilor judetene pentru protectia copilului, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin care s-a stabilit masura incredintarii sau a plasamentului;
 • cópii dupa certificatele medicale sau adeverintele eliberate de medicul specialist;
 • pe perioada in care acesti copii sunt in intretinerea familiei, indemnizatia lunara de hrana se va acorda acesteia, in baza unei adeverinte eliberate de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, care sa ateste acest lucru, precum si in baza cererii, copia actului de identitate al reprezentantului legal, copia actului care dovedeste calitatea acestuia, respectiv parinte, tutore, curator, persoana careia i s-a incredintat sau dat in plasament copilul, copia certificatului medical sau adeverintei eliberate de medicul specialist;

Termen

Dreptul la indemnizatia lunara de hrana inceteaza cu luna urmatoare decesului persoanei beneficiare.

Beneficiarul indemnizatiei lunare de hrana sau, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia, are obligatia sa comunice directiei de munca, solidaritate sociala si familie orice modificare intervenita in situatia care a stat la baza acordarii dreptului.