Proiecte finalizate
Marți May 21, 2019
|

Proiect

 
H O T Ă R Â R E
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite
 
 
    În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 
    Art. I – Hotărârea Guvernului nr. 246/2007privind metodologiade reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
 
   1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
          (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2012, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2011 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite în cuprinsul prezentei hotărâri.
          (2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai angajatorilor care deţin la data de 31 decembrie 2011 avizul de reînnoire şi care nu au realizat până la această dată masurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă.
          (3) Perioada de valabilitate a avizelor reînnoite potrivit prezentei hotărâri nu poate depăşi data de 31 decembrie 2012. ...continuare
         
        6 Decembrie 2011