Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică
Sâmbătă January 18, 2020
|

SIPOCA4-header 

 

 

Titlu proiect: Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică

 

Proiect co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă

Cod SIPOCA: 136

 

Beneficiar: Secretariatul General al Guvernului

Parteneri: Agenția Națională a Funcționarilor Publici

    Ministerul Muncii și Justiției Sociale

 

Perioada de implementare: 26 luni începând cu data de 08.11.2017

 

Scopul proiectului: Dezvoltarea sistemului de management strategic integrat al resurselor umane astfel încât acestea să poată asigura suportul necesar unei administrații publice moderne, performante, inclusive și inovative.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Dezvoltarea unor soluții fundamentate și durabile a căror aplicare să contribuie la îmbunătățirea managementului resurselor umane din administrația publică din România;
 • Diminuarea discrepanțelor existente în aplicarea politicilor de resurse umane, atât între diferitele categorii ale acestora, cât și între instituții publice;
 • Dezvoltarea unor mecanisme moderne și inovative de management al resurselor umane care să sprijine procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor publice în domeniu;
 • Dezvoltarea unui sistem de cadre de competență corelat cu un sistem obiectiv și incluziv de recrutare și de evaluare a performanțelor individuale în concordanță cu indicatorii de performanță și politicile de salarizare pentru administrația publică;
 • Contribuție la asigurarea unui management unitar al carierei în funcția publică prin extinderea Sistemului informatic integrat de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici;
 • Îmbunătățirea aplicării legislației în domeniul salarizării unitare a personalului din administrația publică;
 • Îmbunătățirea coordonării și comunicării între instituțiile publice care au atribuții în domeniul managementului resurselor umane din administrația publică.

 

Rezultate așteptate:

 • Propunere de politică publică fundamentată care să identifice soluții pentru o gestiune standardizată a diferitelor categorii de resurse umane din administrația publică;
 • Analize, ghiduri, proceduri dedicate compartimentelor de resurse umane în vederea aplicării unitare a legislației în domeniu;
 • Model de cadru de competențe generale și specifice pentru administrația publică;
 • Model și sistem informatic pentru organizarea concursului național dezvoltat în vederea asigurării unui proces transparent și incluziv de recrutare și selecție în administrația publică;
 • Sistem de management al performanței individuale pentru diferitele categorii de resurse umane din administrația publică.

 

Bugetul total al proiectului: 36.679.578,07 lei din care 30.804.926,54 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE și 5.874.651,53 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului.

Persoana de contact: Dragoș Negoiță – manager de proiect – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Afis SIPOCA 136