Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMFPSPV

SIPOCA4-header 

Fișa sintetică a proiectului

„Implementarea unui sistem de elaborare de politici

publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMFPSPV"

 

Titlul proiectului: Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMFPSPV (cod SIPOCA 4)

Tipul asistenței financiare nerambursabile: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

Beneficiarul proiectului: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV)

Partenerul proiectului: Institutul Național de Cercetări Economice "Costin C. Kiriţescu" (INCE), Academia Română

Scopul proiectului îl reprezintă crearea unui set de instrumente de planificare strategică (hărți privind serviciile sociale, infrastructura aferentă acestora, hărți privind nevoia de infrastructură socială și servicii sociale, metodologii), care să sprijine procesul decizional orientat către cetățean.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Asigurarea unei abordări coordonate și fundamentate pe dovezi în elaborarea și implementarea politicilor, programelor și intervențiilor orientate către persoanele sărace și vulnerabile și către zonele sărace și marginalizate.

- Implementarea unui proces decizional la nivelul MMFPSPV și la nivel local, bazat pe o serie de informații obținute în urma unei metodologii riguroase, fundamentate empiric, bazate pe dovezi și date statistice.

- Dezvoltarea și utilizarea unui set de instrumente standard de planificare și furnizare a serviciilor sociale la nivel local, în vederea creșterii calității serviciilor publice.

- Instruirea unui număr de 450 de persoane, de la nivelul administrației publice centrale și locale, privind elaborarea de politici publice orientate spre cetățean și bazate pe dovezi, precum și alte tematici de interes aferente acțiunilor care se vor desfășura în cadrul proiectului.

Principalele rezultate ale proiectului:

1.   Set de instrumente care evaluează nevoile de servicii sociale și de infrastructură necesară furnizării acestora la nivel local, pentru persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile.

2.   Instrumente standard de planificare și furnizare a serviciilor sociale la nivel local și un soft care să permită analiza datelor referitoare la infrastructura şi serviciile sociale existente și necesare.

3.   Consolidarea cunoștințelor personalului propriu, precum și ale personalului din structurile și instituțiile de la nivel local.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, 30.03.2016-29.03.2018.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 14.521.553,62 lei, din care:
• 2.318.801,68 lei - cofinanțarea eligibilă a beneficiarului și a partenerului;
• 12.202.751,94 lei -valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European.

Date de contact:
Florin DRAGOMIR, Manager de proiect
Tel. 021.313.62.67, interior 745, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

SIPOCA4-footer