Compartiment Dezvoltare Managerială

Obiectivul general al Compartimentului îl constituie proiectarea şi implementarea de la nivelurile strategice la cele operaţionale a procedurilor şi activităţilor ce conduc la creşterea eficienţei actului administrativ.

 Obiectivele specifice ale Compartimentului vizează sprijinul acordat departamentelor din structura ministerului în vederea dezvoltării, consolidării, implementării şi monitorizării sistemului de control intern managerial, a strategiei naţionale anticorupţie şi a sistemului de planificare strategică.