STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
Sâmbătă January 18, 2020
|

word icon pdf icon Declarația de aderare la principiile și valorile SNA 2016-2020

word icon pdf icon Declarația de aderare la principiile și valorile SNA 2016-2020 

word icon pdf icon Hotărâre nr 599 din 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate

word icon pdf icon Hotărârea nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public

word icon pdf icon Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate 2018 

word icon pdf icon Lista incidentelor de integritate 2018

pdf icon Ordin nr.1775/12.06.2018 privind constituirea Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate la nivelul Ministerului Muncii și Justiției Sociale 

word icon Declaraţie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020

pdf icon HOTĂRÂRE Nr. 215 din 20 martie 2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012 - 2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015

word icon HOTĂRÂRE Nr. 215 din 20 martie 2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012 - 2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015

word icon pdf icon Plan_integritate_implementarea_SNA_2016-2020_actualizat

pdf icon Plan_integritate_implementarea_SNA_2016-2020_MMJS

pdf icon Planul sectorial

word icon Planul sectorial

pdf icon Declarație aderare

word icon Declarație aderare

pdf icon Raport autoevaluare

logo excel Raport autoevaluare