Anunţuri
Sâmbătă January 18, 2020
|

24 septembrie 2018

pdf icon Anunț privind demararea procedurii de evaluare a solicitărilor de finanţare în cadrul programelor de interes naţional "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente" şi "Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale".

pdf icon Metodologia de evaluare și selecție a cererilor de finanțare prin programul de interes național "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente" (Anexa nr.1 și 3 la Ordinul MMJS nr.1902/2018).

 pdf icon Procedura de evaluare a cererilor de finanțare prin programul de interes național "Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale" (Anexa nr.2 și 3 la Ordinul MMJS nr.1902/2018).


word icon Anexa nr.1 - Metodologia de evaluare și selecție a cererilor de finanțare a cererilor de finanțare prin programul de interes național ”Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente”

word icon Anexa nr.2 - Procedura de evaluare a cererilor de finanțare prin programul de interes național ”Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale”

word icon Anexa nr.3 - Model-cadru CONTRACT DE  FINANȚARE