Anunţuri
|

19 noiembrie 2018

pdf icon  Rezultat contestație

 

12 noiembrie 2018

pdf icon  Rezultatul procedurii de selecție și numire a membrilor în Comisia naţională pentru economie socială

 

31 octombrie 2018

pdf icon Lista dosarelor de candidatură depuse de întreprinderile sociale de inserţie şi entităţile prevăzute la art.3, lit.c, e, f şi g din Legea nr.219/2015 privind economia socială pentru procedura de selecţie în Comisia naţională pentru economie socială

  

18 octombrie 2018

pdf icon Anunț privind lansarea procedurii de selecţie a membrilor în Comisia naţională pentru economie socială

Depunerea dosarelor de candidatură pentru selecţia în Comisia naţională se face la registratura Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, din Bucuresti, str. Dem.I.Dobrescu nr.2–4, sect.1, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv 18.10.2018 – 27.10.2018.