Anunţuri
Joi May 23, 2019
|

30 ianuarie 2019

Anunț

MMJS va derula în cooperare cu UNECE Unitatea pentru populație și cu Institutul Național de Statistică un studiu pilot privind calculareaIndexului de Îmbătrânire Activă (Active Aging Index - AAI) în România la nivel regional, în perioada februarie – mai 2019

AAI este un instrument dezvoltat de UNECE împreună cu Comisia Europeană, care surprinde diversele fațete ale îmbătrânirii active, măsurând contribuția persoanelor vârstnice (femei și bărbați) la viața economică și socială și în gradul în care mediul în care aceștia trăiesc îi stimulează în acest sens. Contribuția menționată poate avea mai multe forme: muncă remunerată, voluntariat, oferirea de îngrijire informală, precum și traiul independent în condiții bune de sănătate. AAI este un instrument simplu care conține 22 de indicatori grupați în 4 categorii: ocupare, participare socială, viață independentă, sănătoasă și sigură, capacitate și mediu de viață care încurajează îmbătrânirea activă. Indicatorii se măsoară separat pentru bărbați și femei, iar valorile sunt de la 0 la 100 (100 fiind maximum). AAI e un instrument flexibil care se poate aplica la nivel național, regional și local.

Acest studiu pilot este prevăzut și la sub-măsura 2.1.11. Realizarea unui sudiu-pilot de cercetare a posibilității și oportunității adoptării de către România și colectării de date la nivel local în vederea calculării Indicelui Îmbătrânirii Active (Active Ageing Index (AAI) din HG nr.566/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 - 2020, a Planului operaţional de acţiuni pentru perioada 2016 - 2020, precum şi a Mecanismului de monitorizare şi evaluare integrată a acestora.

 

Studiul pilot sus-menționat se va realiza prin intermediul unui consultant independent extern, în strânsă colaborare cu experții din MMJS și INS, care va fi selectat și remunerat de UNECE Unitatea pentru Populație.

Având în vedere toate cele de mai sus, MMJS și UNECE invită persoanele interesate să afle mai multe informații și/sau să aplice pentru postul temporar de consultant extern independent, să acceseze linkul https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=110338&Lang=en-US .