Anunţuri
Duminică September 15, 2019
|

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, cu sediul în  Bucureşti, Str. Dem I. Dobrescu nr. 2, sector 1, telefon 021/313.62.67, fax 021/314.52.94, în calitate de autoritate contactantă intenționează să achiziționeze: ”Produse de informare și promovare” pentru proiectul Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, cod MySMIS 126924, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 conform anunț publicitar postat în SICAP cu nr. ADV1094096 din data de 24.07.2019

 

25 iulie 2019 

pdf icon Răspuns la solicitare de clarificări