Anunţuri
Duminică September 15, 2019
|

26 iulie 2019

pdf icon Anunț lansare procedură de selecție a organizațiilor neguvernamentale ce urmează a fi propuse de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale în vederea desemnării membrilor Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor, organ consultativ, fără personalitate juridică, funcționând pe lângă prin-ministru, înființat în baza H.G. nr.618/2005, cu modificările și completările ulterioare