Etica si conduita profesionala
Sâmbătă January 18, 2020
|

logo-mmjs-centenar-987cu104px

Codul de etică și managementul eticii în cadrul MMJS

 

Valorile și principiile etice după care este orientată activitatea în cadrul MMJS sunt definite în Codul de etică și conduită profesională.

Fiecare persoană care activează în cadrul instituției are obligația de a cunoaște codul de etică și conduită profesională și de a-și ghida activitatea profesională și conduita în cadrul instituției după codul de etică.

Obiectivul Codului este să contribuie la crearea unei culturi organizaţionale a integrităţii la nivelul MMJS şi a unui climat etic care să determine personalul şi colaboratorii să acţioneze cu încredere reciprocă şi profesionalism în interesul cetăţeanului.

Cele 4 valori care stau la baza orientării etice în cadrul MMJS și principiile corespondente sunt: responsabilitate, profesionalism, integritate şi transparenţă.

(a) Principiul responsabilităţii

Personalul şi colaboratorii MMJS trebuie să se asigure că, prin modul în care îndeplinesc atribuţiile de serviciu sau desfăşoară orice altă activitate profesională legată de aceste atribuții, respectă interesul public, interesele legitime şi drepturile cetăţenilor şi nu afectează demnitatea şi integritatea acestora.

(b) Principiul profesionalismului

Toate atribuţiile de serviciu care revin personalului şi colaboratorilor MMJS trebuie îndeplinite cu maximum de eficienţă şi eficacitate, conform competenţelor deţinute şi în cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte reglementările legale.

(c) Principiul integrităţii

În orice situaţie, personalul şi colaboratorii Ministerului trebuie să adopte un comportament bazat pe respect, imparţialitate, onestitate, egalitate de şanse şi nediscriminare, deschidere şi diligenţă faţă de cetăţean şi fără ingerinţe care să afecteze interesul public, interesele legitime şi drepturile cetăţenilor ori prestigiul instituţional.

(d) Principiul transparenţei

Personalul şi colaboratorii MMJS trebuie să promoveze guvernarea deschisă către cetăţean, să asigure accesul neîngrădit la informaţiile de interes public, dar în acelaşi timp să protejeze informaţiile cu caracter confidenţial de care sunt responsabili ori de care au luat la cunoştinţă.

 

Consilierul de etică

În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/2004, la nivelul MMJS a fost desemnat, prin ordin al ministrului, consilierul de etică cu scopul monitorizării modului în care sunt respectate normele de etică și conduită profesională și pentru aplicarea eficientă a Codului de etică.

Principalele atribuții ale consilierului de etică sunt:

      • acordă consultanță și asistență funcționarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduită;
    • monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul instituției publice;
    • întocmește și transmite rapoarte trimestriale/semestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici.
    • organizează sesiuni de formare în domeniul eticii pentru angajații MMJS.

Programul de consiliere și asistență pentru respectarea normelor etice și de conduită se desfășoară la biroul consilierului de etică din sediul MMJS de pe Bulevardul Magheru, etaj 3, camera 308, în fiecare joi în intervalul 15:00-16:30.

Date de contact: Ion Liviu Stochiță, tel: 021 231 2998, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Consilierul de etică nu îndeplinește atribuțiile comisiei de disciplină. Managementul eticii în instituția noastră are în primul rând un rol formativ, de orientare etică și nu unul sancționator.

Multe dintre abaterile disciplinare apar dintr-o desconsiderare a valorilor etice la care aderă instituția sau dintr-o necunoaștere a acestora. Acest lucru poate fi preîntâmpinat prin întreținerea unui mediu de lucru unde este recunoscută și apreciată o conduită etică. O bună înțelegere a Codului de etică de fiecare persoană care activează în cadrul instituției și o corectă aplicare a acestuia poate conduce la o scădere semnificativă a abaterilor disciplinare și la un act administrativ corect, adresat cetățeanului și celorlalți beneficiari.