Transparență decizională
Joi February 20, 2020
|

 PROIECT

 
LEGE PRIVIND ECONOMIA SOCIALĂ
 
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
 
Art.1 – Prezenta lege are ca obiect reglementarea domeniului economiei sociale, a cadrului general de organizare şi funcţionare a întreprinderilor care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare a acestora, precum şi stabilirea competenţelor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în domeniu.
 
Art.2 - Economia socială este parte a sectorului economic, organizată independent de sectorul public, al cărei obiectiv principal este producerea de bunuri și servicii în beneficiul comunităţii, având scopul de a promovaincluziunea socială a persoanelor aflate în situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială.
 
Art.3 – Economia socială se bazează pe următoarele principii:
a)    prioritatea acordată individului şi obiectivelor sociale;
b)    aplicarea principiului solidarităţii şi al responsabilităţii sociale;
c)     convergenţa dintre interesele membrilor şi interesul general;
d)    exercitarea unui control democratic asupra activităţilor de economie socială;
e)    asocierea voluntară şi deschisă în formele de organizare;
f)      gestiunea autonomă şi independenţa faţă de autorităţile publice;
g)    alocarea unei părţi din profit pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi furnizarea unor servicii de interes pentru membri şi/sau de interes general.
 
Art.4 – (1) Promovarea economiei sociale reprezintă una dintre orientările prioritare ale politicii publice şi are drept scop dezvoltarea politicilor de incluziune socială şi inserţie pe piaţa forţei de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile, ca mijloc de reducere a marginalizării şi excluziunii sociale a acestora.
(2) Economia socială are următoarele obiective:
a)    promovarea cu prioritate a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă, activităţi care vizează în mod prioritar ocuparea a cât mai multor persoane aparţinând grupurilor vulnerabile şi nu profitabilitatea pe termen scurt;
b)    promovarea creării de locuri de muncă adaptate nevoilor specifice ale persoanelor din grupurile vulnerabile;
c)     dezvoltarea unor programe eficiente de formare dedicate persoanelor din grupurile vulnerabile;
d)    dezvoltarea serviciilor sociale personalizate pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile....<<< continuare >>>14 Decembrie 2011 

 logoRUTI-site-12.png - 13.96 kB

                           RUTI

Arhivă Transparență decizională