Date statistice
Codul de practici al statisticilor europene  
European Statistics Code of Practice 
 
Câştigul salarial mediu în perioada 1938 - 1990 
Average salary earning, 1938 - 1990 
Sursa: Institutul Național de Statistică
Average salary earning, 1991 - 2017                         
Sursa:  Institutul Național de Statistică
 
Efectivul salariaţilor în perioada 2001 - 2016    logo excel
Number of employees, 2001 - 2016  
Sursa: Institutul Național de Statistică
 
 
 
 
Salariul minim    
Minimum Wage

 
 
 
 
Valoarea nominală a unui tichet de masă  
Nominal Value of a Meal Ticket
 
Valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă 
Monthly Amount Granted in Form of Nursery Tickets 
 
Şomaj 
Unemployment
    
 2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017 
        logo excel
 
Asigurări sociale    
Social Insurance
  
Numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat şi agricultori
Number of State Social Insurance and of Farmer Pensioners
        logo excel
 
Numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat
Number of State Social Insurance Pensioners
        logo excel
 
Pensiile medii lunare de asigurări sociale de stat
Average Monthly Pension of State Social Insurance Pensioners
       logo excel
 
Numărul pensionarilor agricultori
Number of Farmer Pensioners
       logo excel
 
Pensiile medii lunare ale agricultorilor
Average Monthly Pension of Farmer Pensioners

       logo excel    

 

Evoluţia valorii punctului de pensie

Evoluţia valorii ajutorului de deces

 Evoluţia valorii cotelor de CAS  

 

Social Assistance